Pozdravljeni na spletni strani SLORA! Na njej so vam na voljo epidemiološki podatki o raku v Sloveniji in dostop do podatkovnih zbirk o raku po svetu.

Zbiranje podatkov o primerih rakave bolezni ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana namreč deluje Register raka Republike Slovenije že od leta 1950, s čimer je eden najstarejših populacijskih registrov raka v Evropi. Že več kot 60 let zbira in letno objavlja podatke o incidenci, prevalenci in preživetju bolnikov z rakom; na portalu SLORA lahko pregledate podatke od leta 1961 dalje. Podatke o umrljivosti za rakom v Sloveniji zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje; tu so na voljo od leta 1985.

Podatki prikazujejo breme rakavih bolezni v Sloveniji in njenih administrativnih enotah. Z njimi je, med drugim, mogoče ocenjevati uspešnost primarne in sekundarne preventive raka, diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in blažilne (paliativne) oskrbe. So tudi osnova za načrtovanje zmogljivosti in sredstev (osebja, medicinske opreme, posteljnih zmogljivosti…), potrebnih za obvladovanje rakavih bolezni na vseh omenjenih področjih, in za epidemiološke raziskave.

HITER SKOK NA LASTNO PRIPRAVO PODATKOV - na voljo do leta 2017

Če epidemiologije rakavih bolezni in njenega izrazja ne poznate dovolj, vam svetujemo, da se najprej poučite o definicijah vseh kazalnikov, preberete splošno o raku in rak v Sloveniji ter se šele nato lotite izdelovanja lastnih analiz.

Prosimo, zavedajte se, da je razlaga rezultatov analiz pogosto strokovno zahtevna, čeprav je izdelava analiz videti preprosta. V  Registru raka Republike Slovenije  vam ostajamo po svojih močeh na voljo za dodatne razlage in zahtevnejše analize.


Nasvet za citiranje

Če uporabljate podatke o incidenci, prevalenci ali umrljivosti navedite:

Zadnik V, Primic Zakelj M, Lokar K, Jarm K, Ivanus U, Zagar T. Cancer burden in Slovenia with the time trends analysis. Radiol Oncol 2017; 51(1): 47-55. doi:10.1515/raon-2017-0008

Pri uporabi drugih SLORA podatkov pa navedite:

Zadnik V, Žagar T. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si (DD.MM.YYYY).

Priporočeni brskalniki

Mozila 3.5.7. ali več, Internet Explorer 8 ali več, Google Chrom 1 ali več, Opera 10.10 ali več, Safari 4 ali več.

Avtorji in uredniki

Zadnik V, Žagar T. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana.

Kako pogosto uporabljate portal SLORA?