70 let Registra raka Republike Slovenije

Spoštovani!

Register raka letos praznuje 70. obletnico delovanja. V sedmih desetletjih je ohranil svoje osnovno poslanstvo nacionalnega registra za zbiranje, obdelavo in predstavljanje visokokakovostnih podatkov o vseh novih primerih raka in o preživetju bolnikov z rakom v državi.

Prepoznan je kot eden najstarejših in najboljših populacijskih registrov raka v Evropi in svetu. S kakovostnimi podatki o bremenu raka v državi je ena najbolj popolnih zdravstvenih zbirk podatkov v Sloveniji in izhodiščna strokovna točka za pripravo nacionalnih programov obvladovanja raka, ki prispevajo k preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka ter k izboljšanju zdravljenja, preživetja in kakovosti življenja za vse bolnike z rakom.

Tudi v prihodnje si bo s svojim delom prizadeval pomembno prispevati v boju proti raku v Sloveniji in širše. To bo udejanjal z visoko usposobljeno in povezano ekipo sodelavcev.

Vabimo vas, da praznovanje 70-letnice Registra raka delite z nami!
 

Prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.
Vodja Registra raka Republike Slovenije

 

ČASOVNA PREMICA REGISTRA RAKA OD USTANOVITVE DO DANES

Ključne mejnike v 70-letnem delovanju Registra raka si lahko ogledate v časovnici, ki smo jo zbrali sodelavci Registra raka in Onkološkega inštituta Ljubljana.

Prikazuje pregled dela in pomembnih dogodkov v obdobju od ustanovitve Registra raka 1950 do današnjih dni. Vsebuje zanimiv slikovni material, ki priča o bogati tradiciji ter znanju in izkušnjah sodelavcev Registra raka.


SLAVNOSTNI STROKOVNI SIMPOZIJ OB 70-LETNICI REGISTRA RAKA

70-letnico delovanja Registra raka smo obeležili s spletnim slavnostnim znanstvenim simpozijem ''Znanje, kakovost, uporabnost – 70 let Registra raka Republike Slovenije'', ki je potekal 2. oktobra 2020. Program dogodka si lahko ogledate tukaj. Posnetek strokovnega simpozija je na voljo na strani Registra raka.

Častni pokrovitelj dogodka, s katerim smo obeležili 70-letnico Registra raka, je bil predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.

BROŠURA 70 LET REGISTRA RAKA: ZNANOST, KAKOVOST, UPORABNOST

Register raka je ob tem jubileju izdal publikacijo z naslovom 70 let Registra raka: Znanje, kakovost, uporabnost, v kateri je zajet zgodovinski pregled razvoja in dela slovenskega registra raka, z opisi pomembnih dosežkov ter dosedanjih vodij. V njej je tudi s slikovnim materialom zbrana bogata prehojena pot, na katero smo lahko upravičeno ponosni, pa tudi misli o poslanstvu in viziji za prihodnje delovanje Registra raka.

NAŠI PODPORNIKI

Pfizer Roche