Slovenski podatki

Za lastno pripravo podatkov izberite eno od mer na levi strani ekrana.

Osnovni kazalci, ki opisujejo breme raka v populaciji, so incidenca, umrljivost, prevalenca in preživetje. Vsi ti podatki so izhodišče za ocenjevanje uspešnosti onkološke primarne in sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe ter za načrtovanje zmogljivosti in sredstev (osebja, medicinske opreme, posteljnih zmogljivosti…), ki so potrebni za obvladovanje rakavih bolezni na vseh omenjenih področjih.

V programu SLORA si lahko prikažete podatke za slovensko populacijo, za bolnike s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije, ne glede na to kje so bili zdravljeni oziroma kje so umrli. Incidenčne in prevalenčne mere so vam na voljo za obdobje od leta 1961 naprej, umrljivostne mere in preživetje pa od leta 1985 naprej.

Vir podatkov o incidenci, prevalenci in preživetju je podatkovna zbirka Registra raka RS, ki jo upravlja Onkološki inštitut Ljubljana že od leta 1950. Register raka RS, ki je med najstarejšimi populacijskimi registri raka v Evropi, je živa podatkovna zbirka. Podatki v njej se posodabljajo sproti, vse dopolnitve pa so vidne tudi v programu SLORA. Tako se bodo izpisi, ki si jih boste pripravili danes, morda lahko nekoliko, a ne za več kot nekaj primerov letno, razlikovali od tistih, ki ste jih pripravili pred časom ali pa od podatkov, ki jih Register raka RS objavlja v svojih letnih poročilih.

Podatke o umrljivosti za rakom zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in jih redno pošilja banki podatkov Svetovne zdravstvene organizacije. Izpisi, ki si jih boste pripravili s programom SLORA se lahko nekoliko, a ne za več kot nekaj primerov letno, razlikujejo od uradne umrljivosti, ki jo poroča NIJZ. Natančnejše pojasnilo o možnih razlikah med uradnim prikazom umrljivosti in prikazom programa SLORA najdete v metodoloških pojasnilih.

Za lažje rokovanje s programom so vam na voljo Navodila za uporabo programa SLORA. Če epidemiologije rakavih bolezni in njenega izrazja ne poznate dovolj, vam svetujemo, da se najprej poučite o definicijah vseh kazalnikov, preberete splošno o raku in rak v Sloveniji ter se šele nato lotite izdelovanja lastnih analiz. Prosimo, zavedajte se, da je razlaga rezultatov analiz pogosto strokovno zahtevna, čeprav je izdelava analiz videti preprosta. V Registru raka RS vam ostajamo po svojih močeh na voljo za dodatne razlage in zahtevnejše analize.