CI5 XI CI5 XI

CI5 XI - enajsta izdaja Raka na petih kontinentih vsebuje informacije iz 343 registrov raka iz 65 držav, za rake odkrite med leti 2008 in 2012.

V tekstovni obliki (CSV) lahko prenesemo podatke, ki so jih uporabili pri delu na strani namenjeni analizi ali tiste, ki so jih uporabili pri monografiji. Podatki so na voljo tudi v preglednicah v formatu PDF in sicer glede na populacijo/register, trimestno MKB-10 kodo, štirimestno MKB-10 kodo, ICD-O-3 kodo morfologije. Kazalniki kvalitete podatkov so ravno tako na voljo v PDF obliki, ločeni glede na lokacijo raka ali pa za vse lokacije skupaj.

Za generiranje lastnih preglednic imamo tri možnosti, glede na vrsto raka, populacijo ali starostno specifične krivulje.