Slovenske povezave

Ustanove, ki delujejejo na področju onkologije, javnega zdravja in zbiranja zdravstvenih podatkov
Onkološki inštitut Ljubljana
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Ministrstvo za zdravje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije

Presejalni programi
ZORA: Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu
DORA: Državni presejalni program za raka dojke
SVIT: Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki

Javnozdravstveni programi in združenja
DPOR
CINDI Slovenija
Sekcija za preventivno medicino
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
Sporočilo v steklenici
Skupaj za zdravje
SOPA
MOSA

Nevladne organizacije in društva s področja onkologije
Zveza slovenskih društev za bolj proti raku
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Društvo bolnikov z limfomom
Društvo laringektomiranih Slovenije
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Europacolon
Europa Donna
Hospic
Ilco
Invalidsko društvo oseb s stomo
Mali Vitez
Metuljčica, društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo