ECIS (European Cancer Information System)

Evropski informacijski sistem o raku (angl. European Cancer Information System) vsebuje informacije o indikatorjih bremena raka v Evropi. Razvit je bil v okviru sodelovanja JRC (Skupno raziskovalno središče), DG SANTE (Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane) in ENCR (Evropska zveza registrov raka). Omogoča raziskovanje geografskih in časovnih vzorcev podatkov o incidenci, umrljivosti in preživetju. Cilj aplikacije je podpora raziskovanju in odločanju na področju raka in informiranje evropskih državljanov. Razdeljena je na tri dele; ocena incidence in umrljivosti za leto 2018, zgodovinski podatki o incidenci in umrljivosti ter ocena preživetja za obdobje med leti 2000 in 2007.

ECIS uporablja za svojo aplikacijo štiri različne vire podatkov. Podatki za ocene incidence za leto 2018 temeljijo na podatkih 40-ih evropskih držav projekta Rak na petih kontinentih (CI5). Ocene umrljivosti za 2018 temeljijo na podatkih iz baze umrljivosti WHO. Zgodovinski podatki o incidenci in umrljivosti so iz projekta ENCR-JCR (seznam vključenih registrov), ocene preživetja pa so iz študije EUROCARE-5.

Na voljo je vodnik za uporabo aplikacije v angleškem jeziku. Spodaj pa predlagamo nekaj primerov uporabe za vsega izmed treh delov strani.

Ocene incidence in umrljivosti za 2018

Parametri, ki jih lahko določamo so država/regija, spol, lokacija raka, in indikator bremena (incidenca, umrljivosti ali primerjava obeh). Zamenjamo lahko tudi način standardizacije. Podatke lahko prikažemo s stolpčnim diagramom ali zemljevidom (za oboje možen izvoz v formate PDF, PNG ali JPEG) ali v preglednici (izvoz v CSV, PNG ali JPEG). Možnosti prikaza so odvisne od izbire parametrov.

Incidenca in umrljivost v preteklosti

Parametri, ki jih lahko določamo so država/regija/posamezen register, spol, lokacija raka, starost (sami lahko določimo interval starosti) in časovni interval. Prikažemo lahko incidenco, umrljivost, primerjavo obeh ter tudi strukturo populacije.

Ocene preživetja

Pri tem zavihku imamo možnost primerjave podatkov med posameznimi državami. Časa in starosti ne moremo določiti; vsi podatki so za leta 2000 – 2007, za vse starosti nad 15 let. Določimo lahko še spol in lokacijo raka.