Institutions working in the areas of public health, oncology and health data collection
Institute of Oncology Ljubljana
National Institute of Public Health (in Slovene)
Ministry of Health
Health Insurance Institute of Slovenia
Statistical Office of the Republic of Slovenia

Screening programmes
ZORA: National cervical cancer screening programme (in Slovene)
DORA: National breast cancer screening programme (in Slovene)
SVIT: National colorectal cancer screening programme (in Slovene)

Public health programmes and associations

NCCP (The National Cancer Control Programme)
CINDI Slovenija (in Slovene)
Sekcija za preventivno medicino (in Slovene)
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (in Slovene)
Sporočilo v steklenici (in Slovene)
Preveč soli škodi (in Slovene)

Non-govermental organizations and associations concerend with cancer
Zveza slovenskih društev za bolj proti raku (in Slovene)
Društvo bolnikov z limfom (in Slovene)
Društvo laringektomiranih Slovenije (in Slovene)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Association of Patients with Blood Diseases (in Slovene)

Europacolon (in Slovene)
Europa Donna (in Slovene)
Hospic (in Slovene)
Ilco (in Slovene)
Invalidsko društvo oseb s stomo (in Slovene)
Mali Vitez (in Slovene)
Metuljčica, društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice (in Slovene)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo (in Slovene)