Eurocare

EUROCARE (EUROpean CAncer REgistry-based study on survival and care of cancer patients; Evropska raziskava o preživetju bolnikov z rakom v Evropi) je epidemiološki raziskovalni projekt, ki proučuje preživetje bolnikov z rakom v evropskih državah. Projekt se je začel leta 1989 s sodelovanjem dveh italijanskih zdravstvenih inštitutov, Istituto Nazionale dei tumori iz Milana in Istituto Superiore di Sanità iz Rima, ter številnih evropskih populacijskih registrov raka, ki zagotavljajo podatke o incidenci raka in preživetju bolnikov. V analize so vključeni bolniki z rakom, ki so zboleli od leta 1978 naprej.

Glavni namen EUROCARE je analizirati in spremljati informacije o preživetju bolnikov z rakom v Evropi ter zaznati večje spremembe v preživetju med posameznimi zemljepisnimi območji skozi čas. S primerjanjem posameznih izdaj raziskave EUROCARE je mogoče ugotoviti, ali te spremembe med državami vztrajajo ali se manjšajo.

Število v projektu EUROCARE sodelujočih registrov raka se iz leta v leto veča. Tako se lahko raziskava širi in nadgrajuje ter zagotavlja vedno bolj popolno objavljanje podatkov o preživetju bolnikov z rakom v Evropi. V zadnjo, peto izdajo je podatke posredovalo že 107 registrov raka iz 29-ih evropskih držav, za skoraj 50 različnih skupin rakov. Podatki Registra raka RS so vključeni v vse izdaje EUROCARE od vključno druge naprej.

V projektu EUROCARE so do sedaj zbrali in analizirali podatke o preživetju bolnikov, diagnosticiranih med leti 1978 in 2007 ter jih objavili v petih izdajah, pripravlja pa se šesta izdaja:

- 1978 do 1984 (EUROCARE-1),

- 1978 do 1989 (EUROCARE-2),

- 1983 do 1994 (EUROCARE-3) - lastna analiza podatkov,

- 1988 do 2002 (EUROCARE-4) - lastna analiza podatkov,

- 1999 do 2007 (EUROCARE-5) - lastna analiza podatkov.

 

Več informacij o projektu lahko preberete na domači strani EUROCARE ter v publikacijah, objavljenih na podlagi njihovih analiz. Vse, ki vas zanima preživetje, posebej opozarjamo na pravilno interpretacijo slovenskih rezultatov in še zlasti na primerjavo naših rezultatov z drugimi državami. Več o tem si lahko preberete v pojmovniku, kjer najdete tudi prevod indikatorjev, uporabljenih v EUROCARE analizah.