GCO - Povzročitelji raka

Cancer Causes je orodje za analizo in vizualizacijo podatkov o ocenjenem globalnem bremenu raka, ki ga lahko pripišemo določenim vzrokom. Trenutno pregleduje tri faktorje, ki vplivajo na pojavnost raka, in sicer debelost, okužbe in UV sevanje.

Debelost

Spletna stran je namenjena oceni deležev in števila primerov raka, ki jih je mogoče pripisati prekomerni telesni teži v letu 2012. Baza podatkov vsebuje tudi ocene bremena raka povezanega z debelostjo, ki bi ga bilo mogoče preprečiti, če bi ITM ostal enako kot leta 1982. Za izračun vpliva debelosti na rak se je uporabilo povprečne ITM vrednosti in ustrezne standardne deviacije za odrasle starejše od 20 let v letih 1982 in 2002. Vključeni so samo raki, za katere obstajajo zadostni dokazi za povezavo z debelostjo: ezofagealni adenokarcinom, raki debelega črevesa, danke, ledvic, trebušne slinavke, žolčnika, dojk (v postmenopavzalnem obdobju), materničnega telesa in jajčnikov.

Podatke lahko prikažemo na pet različnih načinov – tortni diagram, stolpčni diagram, zemljevid, diagram z gnezdenimi kvadrati in sončni diagram. Pod vsako vizualizacijo so podatki prikazani tudi v preglednici. Parametri, ki jih lahko izberemo so spol, lokacija raka in populacija, določimo pa tudi ali želimo primere povezane z debelostjo ali preprečljive primere. Populacije so grupirane glede na kontinente in regije. Vizualizacijo lahko izvozimo v formatih PNG, SVG in PDF, podatke pa v JSON in CSV, ne obstaja pa možnost permalinka.

Okužbe

Spletna stran prikazuje primere raka iz leta 2012, katerih vzrok se pripisuje različnim okužbam. Metoda izračuna je uporabila podatke iz GLOBOCAN 2012 in indeks človekovega razvoja (HDI) iz 2012.

IARC je v projekt vključil 10 povzročiteljev bolezni:

  • Bakterije: Helicobacter pylori
  • Virusi: hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV), humani papilomski virus (HPV), humani herpes virus tipa 8 (HHV-8), humani T-celični limfotropni virus tipa 1 (HTLV-I)
  • Paraziti: Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis, Schistosoma haematobium

Pri vizualizacijah so posebej prikazani Helicobacter pylori, HBV, HCV in HPV, ostali pa so združeni v eno skupino.

Orodje za vizualizacijo deluje enako kot pri debelosti, le da ne prikazuje podatkov v preglednici, zato je izvoz mogoč samo v formatih PNG, SVG in PDF. Na voljo je še dodaten način vizualizacije, ki nam prikaže razmerja med patogenimi organizmi v posameznih regijah.

Primeri uporabe

UV sevanje

Spletna stran prikazuje ocene preprečljivega bremena kožnega melanoma. Vsaj eden na sto novih primerov raka je posledica izpostavljenosti UV sevanju (168.000 novih takšnih primerov v 2012), kar potrjuje potrebo po nadaljnjem vlaganju truda v preventivo, še posebej v območjih z visoko incidenco.

Podatki o novih primerih kožnega melanoma so iz GLOBOCAN 2012. V projekt so vključene samo države/ozemlja, ki imajo vsaj 10 primerov – takšnih je bilo 153, kar predstavlja 96 % ocenjenega bremena melanoma.

Metoda določanja izpostavljenosti je bila primerjava incidence melanoma pri populacijah vključenih v študijo s tistimi iz minimalno izpostavljenih referenčnih populacij. Pri tem se je razlika v številu novih primerov pripisala pripadajočim razlikam v izpostavljenosti UV sevanju med študijsko populacijo in referenčno populacijo. Faktor PAF (population attributable fraction) označuje delež primerov raka, ki bi se jim lahko izognili, če bi bilo tveganje melanoma tako nizko kot v minimalno izpostavljeni referenčni populaciji (rojstna kohorta 1903 iz regije Južne Temze v Združenem kraljestvu).

Orodje za analizo deluje zelo podobno kot pri ostalih dveh spletnih straneh. Ima še možnost primerjave dveh populacij. Parametre lahko določamo po kazalniku, spolu, tipu razdelitve populacije, starostni skupini. Podatki so prikazani tudi v preglednicah in jih lahko izvozimo v formatu CSV, za vizualizacije pa so na voljo PNG, SVG in PDF.

Primeri uporabe