GCO - Rak Danes - Ocene za 2020

Cancer Today je orodje za vizualizacijo ocen incidence, umrljivosti in prevalence za 36 vrst raka v 185 državah/ozemljih sveta v letu 2020 glede na spol in starostno skupino in je del GLOBOCAN projekta.

Možnost izbire kazalnikov, načina standardizacije, spola, lokacij raka, starostnih skupin, geografskih področij, itd. je odvisna od načina vizualizacije, ki ga izberemo. Za prikaz podatkov lahko izbirate med 11 načini predstavitev – preglednica, stolpčni diagram, stolpčna primerjava dveh populacij, razsevni diagram, zemljevid, globus, tortni diagram, diagram z gnezdenimi kvadrati, sončni diagram, grupirani krogi in mehurčki. Pod razdelkom Explore lahko vidimo kateri prikaz je bolj primeren za vrsto podatkov oz. primerjave, ki jih želimo prikazati, pod Data & Methods pa razlago uporabljenih kazalnikov in seznam kategorij vrst raka ter populacij.  Na voljo je tudi zbirka informacijskih listov o raku in populacijah.

Primeri uporabe

Vizualizacije se lahko izvozi v formatih PNG, PDF, PPTX in SVG, podatke pa v tekstovnih formatih JSON in CSV.