GCO - Rak Jutri - Napovedi do leta 2040

Cancer Tomorrow je orodje za vizualizacijo podatkov o napovedih za incidenco in umrljivost za določeno državo ali regijo od trenutnih ocen za leto 2018 do leta 2040. Napovedi so izračunane na podlagi podatkov GLOBOCAN 2018, ki so prikazani v GCO: Cancer Today. Izračuni temeljijo na predpostavkah, da se ocene incidence in umrljivosti za posamezne države med leti 2020 in 2040 ne bodo spreminjale, ter da držijo projekcije za rast populacije, ki so bile postavljene v 2018, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji.

Uporaba orodja je zelo podobna kot pri Cancer Today. Izbira načina vizualizacij je omejena na štiri: piktograf, mehurčke, stolpčni diagram in črtni grafikon. Pri vseh lahko izbiramo med prikazom incidence ali umrljivosti, lahko pa določimo tudi lokacijo raka, državo/regijo, spol in starostno skupino (0 – 69, 70+ ali obe skupaj). Črtni grafikon avtomatsko prikazuje leta, pri ostali dveh pa tudi to izberemo. Podatkov ni mogoče izvoziti, ponekod pa jih lahko prikažemo v preglednici.

Primer uporabe