GCO (Global Cancer Observatory)

Global Cancer Observatory ali GCO je interaktivna spletna platforma za prikaz svetovnih statistik o raku za potrebe obvladovanja in raziskovanja raka. Uporablja podatke iz različnih projektov pod okriljem IARC-ove Sekcije za spremljanje raka (CSU).

Vključuje projekte kot so GLOBOCAN, Rak na petih kontinentih (CI5), Mednarodna incidenca otroškega raka (IICC) in Preživetje bolnikov z rakom v Afriki, Aziji, na Karibih in v Srednji Ameriki (SurvCan). GCO se osredotoča na vizualizacijo kazalnikov raka za prikaz sprememb obsega, epidemiološkega profila in bremena bolezni v svetovnem merilu. Uporabniku prijazna spletna orodja omogočajo izdelavo preglednic, zemljevidov in različnih vizualnih opisov.  

GCO je razdeljen na štiri področja: Rak Danes (Cancer Today), Rak Jutri (Cancer Tomorrow), Povzročitelji raka (Cancer Causes) in Cancer Over Time. Cancer Over Time je še v pripravi, zato je trenutno bolje uporabiti bazi CI5 in WHO Preživetje. GCO vsebuje tudi seznam organizacij, projektov, programske opreme in različne literature o raku.

Razlike z GLOBOCAN 2012 in ostalimi bazami

Spremembe GLOBOCAN 2018 v primerjavi s prejšnjimi različicami se nanašajo na dostopnost podatkov o incidenci in umrljivosti in uporabo drugačnih metod za ocenjevanje mer v primerih, kjer je pomanjkanje podatkov. Podatki iz GLOBOCAN 2012 in prejšnjih GLOBOCAN projektov niso več na voljo na spletu. Podatki o umrljivosti temeljijo na podatkih Baze umrljivosti WHO za prejšnja obdobja, iz katerih so se z metodami predvidevanja izračunale ocene umrljivosti. Baza CI5 je pomemben vir za ocene incidence na državni ravni, ki so predstavljene v GCO, vendar se mere lahko razlikujejo, zaradi računanja za različno časovno obdobje ali na drugačnem nizu populacij.