Incidenčne mere

Incidenčne mere so vrednosti, s katerimi opisujemo nove primere bolezni v opazovani populaciji v opredeljenem časovnem obdobju, praviloma koledarskem letu.

Program SLORA omogoča izpis treh vrst incidenčnih mer: incidenco (info), grobo incidenčno stopnjo (info) in starostno standardizirano incidenčno stopnjo (info) ter oceno incidence (info) za trenutno leto.

Prikaze za vsako incidenčno mero si lahko pripravite za različna časovna obdobja po lokaciji raka, spolu, 5-letnih starostnih skupinah, stadiju ter geografskem področju (statistični regiji ali upravni enoti).