Incidenčne mere

Incidenčne mere so vrednosti, s katerimi opisujemo nove primere bolezni v opazovani populaciji v opredeljenem časovnem obdobju, praviloma koledarskem letu.

Program SLORA omogoča izpis treh vrst incidenčnih mer: incidenco, grobo incidenčno stopnjo in starostno standardizirano incidenčno stopnjo ter oceno incidence za trenutno leto.

Prikaze za vsako incidenčno mero si lahko pripravite za različna časovna obdobja po lokaciji raka, spolu, 5-letnih starostnih skupinah, stadiju ter geografskem področju (statistični regiji ali upravni enoti).