Mednarodne povezave

Ustanove, ki delujejejo na področju onkologije, javnega zdravja in zbiranja zdravstvenih podatkov
Mednarodna agencija za raziskovanje raka – International Agency for Research on Cancer
(v angleščini)
Nacionalni inštitut za raka Združenih držav Amerike – US National Cancer Institute
(v angleščini)
Nacionalni inštitut za raziskovanje raka Združenege kraljestva – UK National Cancer Research Institute
(v angleščini)
Svetovna zdravstvena organizacija - World Health Organization
(v angleščini)
Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije - WHO Regional Office for Europe
(v angleščini)
Mednarodna zveza za boj proti raku - International Union Against Cancer (UICC)
(v angleščini)
Evropska organizacija za raziskovanje in zdravljenje raka - European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
(v angleščini)
Evropska šola za onkologijo - European School of Oncology (ESO)
(v angleščini)
Generalni direktorat evropske komisije pristojen za zdravstveno politiko, javno zdravje - EC DG SANCO Public Health
(v slovenščini)

Mednarodne podatkovne zbirke s področja raka in javnega zdravja
GCO
: omogoča dostop do najnovejših ocen (za leto 2018) incidence, umrljivosti in prevalence za 36 rakov v 185 državah.
CI5 (Rak na petih kontinentih)
: omogoča dostop do natančnih podatkov o incidenci raka kot se beleži v lokalnih in nacionalnih registrih raka po vsem svetu.
WHO cancer mortality
: prikazuje umrljivost za rakom za daljše časovno obdobje v številnih državah sveta.
ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System): omogoča dostop do podatkov o incidenci in preživetjem otrok zbolelih z rakom zbranih v evropskih registrih raka.
ECIS (European Cancer Information System)
: omogoča dostop do ocen incidence in umrljivosti (za leto 2018) v državah Evropske unije; prikazuje tudi zgodovinske podatke o incidenci in umrljivosti ter ocene preživetja.
CONCORD: podatki o globalnem preživetju (do 2014) za 18 rakov, ki predstavljajo 75 % bremena raka.
RarecareNET: mreža podatkov o redkih rakih v 27 državah.
IARC Monographs Database on Carcinogenic Risks to Human: opredeljuje okoljske dejavnike, ki povečujejo tveganje raka pri človeku.
European Health for All Database (HFA-DB)
: je izbor osnovnih zdravstvenih statističnih podatkov, ki vključuje demografske podatke, podatke o zdravstvenem stanju, determinantah zdravja in dejavnikov tveganja, ter sredstvih in porabi v zdravstvenem varstvu za 53 držav v regiji.
Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER): glavni vir statistike o raku v Združenih državah Amerike.
Eurostat: natančne statistike držav Evropske zveze in držav kandidatk.