Napotitve na prvi onkološki pregled

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Obdelava podatkov: Register raka
 

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Obdelava podatkov: Register raka