Nemelanomski kožni rak (C44)

* več informacij v zavihku Metodologija
Vir podatkov: Register raka RS

 

* več informacij v zavihku Metodologija
Vir podatkov: Register raka RS