Napotitve na onkološko genetsko svetovanje in testiranje

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Obdelava podatkov: Register raka

 

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Obdelava podatkov: Register raka