onKOvid

Spremljanje bremena raka in obravnav onkoloških bolnikov v obdobju epidemije COVID-19 v Sloveniji

S pojavom novega virusa SARS-CoV2, konec leta 2019 na Kitajskem oz. v začetku leta 2020 v Evropi, so posamezne države sprejele različne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe, ki so med drugim neposredno ali posredno vplivali na dostop in izvajanje zdravstvenih storitev.

Področje onkologije je sicer področje zdravstva, ki naj bi bilo čim dlje ohranjeno neprizadeto tudi ob različnih izrednih dogodkih, saj je prognoza rakave bolezni tesno povezana s čim prejšnjim odkrivanjem in zdravljenjem. V Sloveniji je država v različnih Odločbah povezanih z omejitvenimi ukrepi v povezavi s COVID-19 navajala onkologijo kot izjemo med zdravstvenimi dejavnostmi, katere delovanje se mora izvajati nemoteno. Začasno so bili v času prvega vala epidemije (marec-maj 2020) na področju raka ustavljeni le presejalni programi. Kljub navajanju onkologije kot izjeme v odločbah za zajezitev širjenja COVID-19, pa so različne širše družbene spremembe posredno vplivale na koriščenje in dostopnost do zdravstvenih storitev. Podrobneje o poteku COVID-19 in povezanih ukrepih v Sloveniji v zavihku COVID-19.

V Registru raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitut Ljubljana od leta 1950, smo na osnovi dostopnih sprotnih podatkov že kmalu po zaključenem prvem valu epidemije COVID-19, pripravili analizo onkoloških obravnav, kjer smo ugotovili precejšen padec števila prijavljenih novih primerov raka, okoli 30 %, prav tako pa tudi padec v številu napotitev na onkološko obravnavo in številu izvedenih obravnav ali preiskav (Zadnik et al, 2020). Zaradi ponovno zaostrene epidemiološke situacije konec leta 2020, smo se odločili, da uvedemo sprotno spremljanje vpliva epidemije COVID-19 na slovensko onkologijo – vzpostavili smo platformo onKOvid, kjer ažurno spremljamo razmere ter opazujemo morebitne odklone in s tem omogočamo odločevalcem možnost za spremembe ukrepov. Tako na primer v drugem valu razglašene epidemije COVID-19 presejalni programi za raka kot izjema med preventivnimi dejavnostmi niso ustavili svoje dejavnosti, le prilagodili so njeno izvajanje, tako da je bilo varno tako za udeležence kot tudi za izvajalce.

OnKOvid prikazuje izbrane kazalnike bremena raka in obravnav onkoloških bolnikov v Sloveniji v primerjavi s preteklimi leti. Podatki so javni in se posodabljajo mesečno. Uporaba vsebin spletne strani je brezplačna ob ustreznem navajanju vira. Delovanje spletne strani je podprto s strani ciljnega raziskovalnega projekta Vpliv epidemije COVID-19 na obvladovanje raka v Sloveniji (V3-2032).

Projekt OnKOvid je bil zaključen z decembrom 2023. Vsebuje podatke iz obdobja 2019-2023.

V primeru morebitnih vprašanj nam pišite na register@onko-i.si.

Avtorji vsebin onKOvid:
sektor Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana:
prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., specialistka javnega zdravja
dr. Tina Žagar, univ. dipl .fiz.
Nika Bric, mag. graf. inž.
Sonja Tomšič, dr. med., specialistka javnega zdravja
Ana Mihor, dr. med., specializantka javnega zdravja
Katarina Lokar, prof. zdr. vzg.
Katja Jarm, dr. med., specialistka javnega zdravja

Obdelava podatkov in računalniška ter oblikovna priprava podatkov:
sektor Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana:
Nika Bric, mag. graf. inž.

Nasvet za citiranje:
Zadnik V, Žagar T, Bric N, Tomšič S, Mihor A, Lokar K, Jarm K. onKOvid. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si/onKOvid (DD.MM.YYYY).