Osnovni podatki o posameznem raku

Vsi raki

Glava in vrat

Želodec

Debelo črevo in danka

Trebušna slinavka

Pljuča in sapnik

Melanom

Koža

Dojka

Maternični vrat

Maternično telo

Prostata

Modo

Ledvica

Sečni mehur

Ne-Hodgkinov limfom

 

Metodološka pojasnila

Za najbolj pogosta rakava obolenja v Sloveniji smo za vas že vnaprej pripravili analize in jih združili v pregledno predstavitev. Na splošno pa smo za vas pripravili zavihek O raku, veliko dodatnih informacij najdete tudi v naših letnih poročilih in knjigi Preživetje bolnikov z rakom 1997–2016.

Za vsakega od rakov po spolu predstavljamo incidenco, umrljivost in prevalenco. Podrobnejše opise uporabljenih kazalnikov najdete na zavihku Pojmovnik in v naših letnih poročilih. Dodatna pojasnila za Osnovne podatke o posameznem raku:

  • V tabelah je za izračun starostno standardizirane stopnje (SSS) za standard uporabljena svetovna standardna populacija Segi 1961. V grafih, kjer je prikazan časovni trend incidence, je za standard uporabljeno slovensko prebivalstvo leta 1961. Pri časovnem trendu umrljivosti je standard slovensko prebivalstvo leta 1985.
  • Tveganje raka in tveganje smrti do 75. leta (kumulativno tveganje; KT) predstavlja verjetnost, da bo oseba kadarkoli od rojstva do 75. leta starosti zbolela za rakom oziroma zaradi raka umrla.
  • Ocenjen delež letne spremembe predstavlja povprečno letno povečanje ali zmanjšanje kazalnika v zadnjih desetih letih, izraženo v odstotkih. Izračunan je z računalniškim programom Joinpoint Regression 3.0.