Po histološki vrsti

Tkivo v teh osnovnih skupinah rakov ima številne posebnosti. Vidne so pod mikroskopom, tudi z različnimi dodatnimi barvanji ali drugimi tehnikami, zdravniki patomorfologi pa jih zato še dodatno opredelijo po teh značilnostih in razvrstijo po posebnih klasifikacijah. Od teh posebnosti sta mnogokrat odvisna potek bolezni in izid zdravljenja.

Za razvrščanje rakavih bolezni po histološki vrsti, je pri nas in v svetu uveljavljena Mednarodna klasifikacija bolezni za onkologijo. Tretja revizija je bila objavljena leta 2000, v Registru raka RS jo uporabljamo od leta 2001. Število novih primerov raka po histološki vrsti vsako leto objavimo v letnem poročilu.