Podrobne epidemiološke raziskave

V službi Epidemiologija in register raka rutinsko spremljamo breme raka na nivoju celotne Slovenije ter za posamezne statistične regije. Program SLORA omogoča izpis osnovnih kazalnikov bremena raka do nivoja upravnih enot.

Občasno pa se v strokovni ali laični javnosti pojavi potreba po  natančnejšem poznavanju bremena raka na manjšem geografskem področju. Tovrstni projekti zahtevajo posebne metodološke in organizacijske pristope. Rezultati in interpretacija geografskih analiz majhnih enot so na koncu študije predani naročniku, zaključna poročila pa so na voljo tudi ostali zainteresirani javnosti.

V zadnjih letih smo tako pripravili:

  • na pobudo Agencije za radioaktivne odpadke Republike Slovenije podrobna analizo bremena raka v občini Brežice s poudarkom na razliki v bremenu pred in po obratovanju Nuklearne elektrarne Krško;
  • na pobudo Ministrstva za zdravje RS in Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana analizo bremena raka v Zasavju s poudarkom na ugotavljanju vpliva največjih industrijskih onesnaževalcev;
  • raziskavo Breme raka v občini Dolenjske Toplice, ki je bila pripravljena po naročilu Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto;
  • raziskavo Geografska analiza incidence raka v Beli krajini in okolici s poudarkom na ugotavljanju morebitnega presežka incidence raka zaradi izpostavljenosti PCB–jem, ki je bila pripravljena po naročilu Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto;
  • na pobudo Zavoda za zdravstveno varstvo Celje analizo bremena raka v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju s poudarkom na ugotavljanju morebitnega vpliva onesnaženja okolja s težkimi kovinami;
  • raziskavo Incidenca raka na Dravskem polju;
  • geografsko analizo bremena raka pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji z oceno tveganja zaradi virov nizkofrekvenčnih magnetnih polj v okolici daljnovodov in transformatorskih postaj, ki je bila narejena v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta V3-1718 (sofinancerja ARRS in MZ), "Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji", v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (vodja projekta prof. dr. Tadej Kotnik) in Inštitutom za neionizirna sevanja (vodja skupine doc. dr. Peter Gajšek). Podrobnosti in zaključki projekta so na razpolago na strani projekta.