Prevalenčne mere

Prevalenčne mere so vrednosti, s katerimi opisujemo število vseh bolnikov z določeno boleznijo v opazovani populaciji, ki so bili živi na izbrani datum (ponavadi zadnji dan v letu). Glede na čas, kdaj so zboleli, ločimo celotno in delno prevalenco.

Program SLORA omogoča izpis celotne in delne prevalence. Prikaze si lahko pripravite za različna časovna obdobja po lokaciji raka in spolu.