Število izvedenih mamografij, RTG preiskav in ultrazvočnih preiskav na OIL

Vir podatkov: Onkološki inštitut Ljubljana

 

Vir podatkov: Onkološki inštitut Ljubljana

 

Vir podatkov: Onkološki inštitut Ljubljana

 

Vir podatkov: Onkološki inštitut Ljubljana