Umrljivostne mere

Umrljivostne mere so vrednosti, s katerimi opisujemo smrti za določeno boleznijo v opazovani populaciji v opredeljenem časovnem obdobju, praviloma koledarskem letu.

Program SLORA omogoča izpis treh vrst umrljivostnih mer: umrljivost, grobo umrljivostno stopnjo in starostno standardizirano umrljivostno stopnjo.

Prikaze za vsako umrljivostno mero si lahko pripravite za različna časovna obdobja po lokaciji raka, spolu, 5-letnih starostnih skupinah ter geografskem področju (statistični regiji ali upravni enoti).