Prikaz spletne vsebine Prikaz spletne vsebine

Zbiranje podatkov o bolnikih z rakom ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, saj imamo na Onkološkem inštitutu Ljubljana enega najstarejših populacijskih registrov raka v Evropi, ki zagotavlja podatke o incidenci, prevalenci in preživetju. Podatke o umrljivosti za rakom zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih redno pošilja banki podatkov Svetovne zdravstvene organizacije.

Vsi ti podatki pa ne prikazujejo le bremena rakavih bolezni v državi, ampak so tudi izhodišče za ocenjevanje uspešnosti onkološke primarne in sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe ter za načrtovanje zmogljivosti in sredstev (osebja, medicinske opreme, posteljnih zmogljivosti…), ki so potrebni za obvladovanje rakavih bolezni na vseh omenjenih področjih. Podatki so dragoceni tudi za klinične in epidemiološke raziskave v Sloveniji in v širših mednarodnih raziskavah ter za vrednotenje učinkovitosti presejalnih programov.