CI5Plus

Baza CI5Plus vsebuje letne incidenčne stopnje za 124 populacij iz 108 registrov raka za najdaljše obdobje, ki je na voljo (do 2012), za vse rake skupaj in za 28 izbranih vrst raka. Lahko se uporablja za analizo časovnih vzorcev, vendar je pri interpretaciji potrebna previdnost, saj so se tekom časa spremenile prakse pri registraciji ter klasifikaciji.

Podatki so na voljo za prenos v tekstovni obliki (CSV), lahko pa si podatke pripravimo tudi sami. Na podoben način kot pri CI5 I-X si lahko pripravimo preglednice, poleg tega lahko naredimo tudi črtne grafe (starostno specifične krivulje, časovni trendi, časovni trendi glede na starost ali rojstno kohorto) in diagram strukture prebivalstva.