CI5 I - X

CI5 I-X prikazuje podatke prvih 10 izdaj monografije Rak na petih kontinentih. Vsaka izdaja vsebuje preglednice s podatki o incidenci iz posameznih registrov, glede na spol, starostno skupino in vrsto raka, preglednice z združenimi podatki, ki omogočajo primerjavo med registri in preglednice, ki prikazujejo kazalnike kakovosti podatkov različnih virov (veljavnost, popolnost, ipd.). Na voljo je seznam registrov, ki podaja v katere izdaje je bil določen register vključen in oznake za lokacije raka (v zgodnejših izdajah so uporabili klasifikacijo MKB-7, ki so jo v kasnejših izdajah pretvorili v MKB-10).

Vse izdaje in pripadajoči podatki (število primerov glede na starostno skupino, spol, vrsto raka) so na voljo v PDF in CSV formatih. Poleg tega pa je mogoče podatke pripraviti z lastnimi parametri tudi v njihovem orodju za analizo. Deli se na dva sklopa: starostno specifične stopnje in starostno standardizirane stopnje.

Starostno specifični podatki

Za prikaz starostno specifičnih podatkov moramo določiti spol, državo/register in izdajo/časovno obdobje za katerega želimo incidenco. Če izberemo možnost »Output file«, se bo pod generirano preglednico pojavila še povezava do tekstovne datoteke, kjer so vrednosti ločene s tabulatorji.

Starostno standardizirani podatki

Pri prikazu podatkov glede na populacijo lahko določimo vrsto raka, izdajo monografije, spol, starostno obdobje ter izberemo kateri kontinenti bodo vključeni. Rezultate lahko tudi sortiramo. Podatki vključujejo število primerov, grobo in starostno standardizirano stopnjo incidence (na 100.000). Podatke lahko prikažemo tudi tako, da jih primerjamo glede na lokacijo raka ali pa številko izdaje (efektivno časovno obdobje).