Register raka Republike Slovenije

Register raka Republike Slovenije (RRSje eden najstarejših populacijskih registrov raka v Evropi. Leta 1950 ga je na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI Ljubljana) ustanovila in do leta 1975 vodila pokojna profesorica dr. Božena Ravnihar. Njeno delo je prevzela profesorica dr. Vera Pompe Kirn, ki je do upokojitve leta 2003 skrbela za nadaljnjo uveljavljanje RRS v domačem in mednarodnem merilu. Od leta 2003 je Register skupaj z Enoto za epidemiologijo v enotni službi Epidemiologija in register raka. V njej so poleg RRS še Bolnišnični register OI Ljubljana, ki posreduje RRS velik del podatkov in omogoča podrobnejši pregled nad bolniki, zdravljenimi na OI Ljubljana ne glede na to, kje imajo stalno prebivališče. V zadnjem desetletju smo vzpostavili še nov državni register za vodenje in spremljanje organiziranega presejalnega programa za raka materničnega vratu (ZORA), od leta 2007 pa izgrajujemo informacijski sistem DORA, ki bo informacijska podpora organiziranemu presejalnemu programu za raka dojk. Tudi obstoj teh novih registrov prispeva k popolnosti in kakovosti podatkov RRS, po drugi strani pa podatki RRS prispevajo k vrednotenju učinkovitosti presejalnih programov.

Osnovni vsakoletni rezultat dela RRRS je letno poročiloRRRS je prva letna poročila izdal v letih 1953-1957 za leta 1951-1955. Prva analiza podatkov za leto 1950 je bila objavljena v Zdravstvenem vestniku leta 1951. Podatki za leta 1957-1971 so bili objavljeni v periodičnih publikacijah Svetovne zdravstvene organizacije Epidemiological and Vital Statistics in v World Health Statistics Report. Od leta 1965 so bili podatki spet redno objavljani v posebnih letnih poročilih z naslovom Rak v Sloveniji(1965-1977) in Incidenca raka v Sloveniji(1978-2006), in sicer v slovenskem in angleškem jeziku. Poleg letnih poročil so objavljene tudi 4 monografije: Zemljevidi incidence raka v Sloveniji 1978-1987, Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji 1963-1990, Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji 1983-1997 in Preživetje bolnikov z rakom, zbolelih v letih 1991–2005 v Sloveniji. Seznam drugih pomembnejših del, objavljenih v zadnjih pet letih, je objavljen v  vsakokratnem dodatku na koncu poročila.

Podatki RRRS so vključeni v številne mednarodne podatkovne zbirke in projekte. Objavljeni so v vseh devet zvezkih knjige Rak na petih kontinentih (Cancer Incidence in Five Continents), ki jo izdaja Mednarodna agencija za raziskovanje raka, in v podatkovnih zbirkah EUROCIM, GLOBOCAN, ACCIS, preživetje slovenskih bolnikov pa je obdelano v mednarodnih raziskavah EUROCARE II, EUROCARE III, EUROCARE IV in EUNICE.