Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZje osrednja državna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

Pomembno področje dejavnosti NIJZ je zbiranje podatkov in upravljanje podatkovnih zbirk zdravstvenih statističnih podatkov.  Podatki o umrlih in o vzrokih smrti so eni najpomembnejših podatkov o zdravstvenem stanju prebivalstva, na podlagi katerih se lahko grobo oceni zdravstveno stanje celotnega prebivalstva in njegovih podskupin. Zbrani so v Podatkovni zbirki NIJZ 46: Zdravniško poročilo o umrli osebi

Registriranje podatkov o umrlih je zelo razvit in standardiziran sistem zbiranja podatkov, ki so na voljo za skoraj vse evropske države. Podatki so zbrani in obdelani po enaki metodologiji, zato so med seboj primerljivi.