Po stadiju

Bolezen je ob diagnozi lahko samo majhna, komaj vidna sprememba ali pa rak že vrašča v sosednja tkiva, se širi v bezgavke ali pa v oddaljene organe. Glede na razširjenost kliniki razvrščajo rakave bolezni v več stadijev po različnih sistemih, največkrat po klasifikaciji TNM (T za tumor, N za nodus, kar pomeni bezgavka, M za metastaza, kar pomeni zasevek). Tumor (T) je večinoma razvrščen v 4 skupine (od T1 do T4), praviloma glede na velikost, N ima praviloma vrednost »0«, če bezgavke niso prizadete in »1«, če so, M0 pomeni, da oddaljenih metastaz ni, M1 pa, da so.

V registrih raka za opredelitev stadija bolezni večinoma uporabljamo poenostavljeno razvrščanje v eno od treh skupin: omejena bolezen, regionalno razširjena bolezen in oddaljeno razširjena bolezen.

Poenostavljena opredelitev stadijev pri solidnih tumorjih praviloma sledi klasifikaciji TNM. V omejeni stadij je tako uvrščen primer bolezni, pri katerem je tumor označen s T1 ali T2 (razen pri dojki, nemenaomskem kožnem raku, malignem melanomu in ščitnici, pri katerih so vključeni tudi tumorji T3, in materničnem vratu, telesu, jajčniku, materničnih priveskih in sarkomih, pri katerih so vključeni le tumorji T1) in pri katerem niso prizadete področne bezgavke in ni zasevkov v oddaljenih organih (N0, M0).

V stadiju regionalne razširitve je primer, pri katerem je tumor opredeljen kot T3 in T4 (razen v omenjenih izjemah) in/ali so prizadete tudi področne bezgavke (N1), zasevkov v oddaljenih bezgavkah in organih pa ni (M0).  

V skupino oddaljeno razširjene bolezni pa uvrščamo primere, pri katerih je zapisano, da so bili zasevki že v oddaljenih bezgavkah ali organih (M1).

Maligni limfomi so opredeljeni po klasifikaciji Ann-Arbor.