CI5 (Cancer Incidence in 5 Continents)

Rak na petih kontinentih (angl. Cancer Incidence in Five Continents) je projekt IARC in IACR. Baza omogoča dostop do podrobnih informacij o incidenci raka, ki so ga zbrali regijski ali nacionalni registri po vsem svetu. Približno na pet let objavijo monografijo s podatki. Stran je razdeljena na tri dele. Eden izmed njih vsebuje podatke iz prvih desetih izdaj monografije (CI5 I-X), drugi vsebuje podatke o časovnih trendih (CI5Plus), tretji pa podatke iz zadnje izdaje monografije (CI5 XI).